2012-03-10 | Devín

header-devin

Opakovanie už tradičného, tentokrát jarného stretnutia na hrade Devín. Krátke posedenie s priateľmi a kochanie sa výhľadom z hradu na brale nad sútokom riek Moravy a Dunaja.

Hrad Devín je jedinečný pamätník histórie nášho národa. Patrí k najvýznamnejším historickým miestam v strednej Európe. Leží pri prastarých Dunajských brodoch na križovatke Podunajskej a Jantárovej cesty, ktoré spájali túto oblasť možno s celým vtedy známym svetom a umožňovali vzájomné stretávanie vplyvov civilizácií a kultúr európskeho západu a východu, ako aj severu a juhu.

Hrad je prvýkrát spomínaný vo Fuldských análoch v roku 864, ktoré ho spomínajú ako “pevnosť Dowina”, jeho lokalita však bola osídlená od praveku. Hrad bol viackrát prestavaný. V roku 1809 ho napoleonské vojská zničili vyhodením do vzduchu. Od 30-tych rokov 20. storočia sa tu realizuje archeologický výskum, v jednotlivých častiach hradu sú vyznačené pôdorysy objavených stavieb. Hrad je zakonzervovaný, nachádzajú sa tu výstavné priestory. Hrad je od roku 1961 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Viac o histórii hradu Devín sa môžete dočítať na stránskach www.slovenskehrady.sk

Komentáre