2012-08-19 | Mlynickou a Furkotskou dolinou

header-mlynickou

Vysnívaná. Pre počasie, prácu a iné nadprirodzené prekážky odkladaná, predsa uskutočnená a viac menej na rýchlo dohodnutá. Táká bola naša jednodňová cesta do Vysokých Tatier.

Trasa: Rázcestie pred Heliosom tzyellow Vodopád Skok tzyellow Bystrá lávka tzyellow Rázcestie pod Soliskom tzblue Chata pod Soliskom tzbluetznone Športový areál FIS tzyellow Rázcestie pred Heliosom

Náročnosť: Okruh Mlynickej a Furkotskej doliny je náročnou celodennou vysokohorskou túrou s prevýšením takmer 1000 metrov. Za náročný sa považuje najmä záverečný výstup do Bystrej lávky s množstvom serpentín a traverzom pod záverečný skalný žľab, ktorý je istený reťazami. Okruh, resp. prechod cez lávku je jednosmerný, no napriek tomu sme stretávali v protismere desiatky najmä zahraničných turistov (Poliakov, mnohých s malými deťmi a Maďarov) ktorý možno ani nevedeli do čoho sa to štverajú. Na trase sa môže aj v letných mesiacoch vyskytnúť potreba prejsť nebezpečné traverzy letných snehových polí. My sme však tentokrát na žiadne nenarazili.

Rozhodli sme sa pre trasu okolo krásneho hrebeňa Solísk. Mlynickou a Furkotskou dolinou. Jedna z najznámejších a najkrajších okružných túr po Tatranských dolinách.

20120819-mapka

GPS trasa prepísaná do mapy SHOCART. Fialová je trasa po ktorej sme šli.

Obe doliny, Mlynická i Furkotská ležia v blízkosti Štrbského plesa a obe ponúkajú turistom množstvo krás. Už z diaľky dvoch kilometrov, z areálu skokansých mostíkov, sme mohli zazrieť vodopád Skok ako strieborný prúžok v inak sivej skale. A to nás ešte čakali prekrásne plesá oboch dolín.

Niečo o dolinách

Mlynická dolina je 6 km dlhá, zo západu ohraničená hrebeňom Solísk, zo severu Štrbským štítom a z východu hrebeňom Bášt. Nesie meno potoka, ktorý ňou preteká. Ten sa volá Mlynica a kedysi voda tohto potoka poháňala mlyny dole v doline. Pravdepodobne práve tie mu vtlačili svoje meno. 3,5 km dlhou, terasovitou Furkotskou dolinou tečie Furkotský potok, ktorý sa po sútoku s Veľkým zlomiskovým potokom z Važeckej doliny stáva Bielym Váhom. Táto horská bystrinka sa rozbíja o kamene v koryte a fŕka či frkoce. Tak odtiaľ ten názov. Dolinu zo západu ohraničuje hrebeň Ostrej, z východu hrebeň Solísk a zo severu sa nad ňou vypína Furkotský štít.

Komentáre