2012-11-22 | Ustanovujúca členská schôdza TK RUM KBT

header-clenscho

Trasa: od baru k stolu L4, nefajčiar

Náročnosť: náročná zasadacia a rozumovacia činnosť s extra diskusiou a dávkou mudrovania

Komentáre