Kontakt

Turistický klub RUM – klub balkánskej turistiky
Sputniková 5
821 02 Bratislava – Ružinov
Slovenská republika

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42270103

Bankový účet klubu: Všeobecná úverová banka SK0602000000003149560157

Registrácia na Ministerstve vnútra SR: wsli-900/90-40855

E-mail: tkrum@tkrum.sk

 

Správna rada 
Predseda správnej rady: Pavel Keštefrán
Člen správnej rady: Martin Gofus
Člen správnej rady: Ján Pukanec

Kontrolór
Kontrolór: Ján Širilla

Hospodár 
Hospodár: Ján Pukanec