Kontakt

Turistický klub RUM – klub balkánskej turistiky
Sputniková 5
821 02 Bratislava – Ružinov
Slovenská republika

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 42270103

Bankový účet klubu: Všeobecná úverová banka SK0602000000003149560157

Registrácia na Ministerstve vnútra SR: wsli-900/90-40855

E-mail: tkrum@tkrum.sk

 

Správna rada 
Predseda správnej rady: Ján Pukanec
Člen správnej rady: Matúš Borik
Člen správnej rady: Pavel Keštefrán

Kontrolór
Kontrolór: Juraj Tóth

Hospodár 
Hospodár: Pavel Keštefrán