Schôdze členov, členské príspevky a zľavy

Schôdze klubu sa konajú podľa potreby a uváženia členov klubu,
zväčša v priestoroch Ružinovského podniku Planétka, Drieňová 37.

Informácie o pripravovaných turistických akciách sú uverejňované:

  • na schôdzach klubu,
  • na stránke TKRUM – KBT na socialnej sieti Facebook,
  • v službe udalosti na socialnej sieti Facebook
  • na stránke klubu.

Členský príspevok do Turistického klubu RUM – klubu balkánskej turistiky bol na rok 2016 schválený vo výške 20€.
(Úhrada na klubový účet č. SK0602000000003149560157, VS: rodné číslo, Poznámka : meno a priezvisko)

qr

Príspevok na rok 2016 môžete taktiež zaslat smartbankingom naskenovaním nasledujúceho qr kódu. Nezabudnite však uviesť do VS svoje rodné číslo a do poznámky meno a priezvisko. 

 

Výhody pre členov klubu:

  • prednostné právo zúčastňovať sa na akciách klubu,
  • využívať zľavy na cestovnom pri klubových zájazdoch a skupinové zľavy na ŽSR,
  • informovanosť o podujatiach TK RUM – KBT, KST a ďalších klubov v rámci regiónu.

Účasť na klubových akciách je dobrovoľná a na vlastné riziko účastníka.

Ďalšie informácie ohľadom TK RUM – KBT

STANOVY Turistického klubu RUM – klubu balkánskej turistiky
STANOVY Turistického klubu RUM – klubu balkánskej turistiky – kópia schválená MVSR

2012-12-22 | Zápisnica z Ustanovujúcej členskej schôdze TK RUM – KBT
2013-01-11 | Zápisnica z výročnej členskej schôdze TK RUM – KBT
2013-01-11 | Vyročná členská schôdza TK RUM – KBT – handout